Kia Motors teatas, et vaatamata kasvavale müügile on 2013 aastal olnud ettevõte tootmistegevuses üle maailma olnud keskkonnasäästlikum kui kunagi varem. Kia aastane globaalne müük kasvas aastal 2013 1,4% võrra kokku 2 746 643 ühikule. Siiski on ettevõte üheks olulisemaks eesmärgiks vähendada keskkonnale jäetavat jalajärge.

Kolmes Korea tehases - Hwasung, Sohari and Gwangju – on suudetud eelmisel aastal tänu taaskasutusele, töötajate initsiatiivile, suuremate keskkonna investeeringutele ja tootmisjääkide vähendamisele oluliselt vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, vee tarbimist ning jääkprodukte. Korea kolm tehast tootsid 2013 aastal 1,31 miljonit autot (mis moodustab 46% globaalsest Kia autotootmisest) ning 1,26 mootorit.

Süsinikdioksiidi kogused vähenesid toodetud ühiku kohta 4,7%
Eelmisel aastal toodeti Kia Koreas asuvates tehastes kokku 12 947 ühikut enam kui aastal 2012, samas CO2 hetekogused vähenesid toodetud ühiku kohta 4,7% (29,4 kg auto kohta) ehk 30 507 tonni võrra 788 000 tonnile. See on umbes sama palju kui tarbib süsinikdioksiidi 30,44 miljonit männipuud aastas.

Samuti vähendati energiatarbimist 3,7% (618 teradžauli) 15 930 teradžaulini ehk 596 megadžauli toodetud ühiku kohta, mis saavutati masinate töötamise aja minimeerimisega.

Kia teatas ka eesmärgist saada ISO 50001 sertifikaat kõikidele Kia tootmisettevõtetele üle maailma. ISO 50001 on 2011 aastal loodud rahvusvaheline korporatiivse energiasäästlikuse planeerimise ja energia säästimse juurutamise standard. Kia tehas Gwangju’s sai ISO 50001 sertifikaadi aastal 2012 ning Kia töötab selle nimel et sama standard oleks saavutatud ka teistes tehastes.

Vee tarbimine on vähenenud
Vee tarbimise vähenemine on äärmiselt oluline Kia töötmisüksustele ning seda eriti Koreas kus aastane vihmavee kogus on vaid 10% kogu maailma keskmisest. Aastal 2013 vähenes Kia Hwasung, Sohari ja Gwangju tehaste vee tarbimine 305 000 m3 võrra 6.17 million m3 , mis on 6% vähem aasta varasemast veetarbimisest ühe toodetud ühiku kohta ja 30% vähem kui aastal 2003. See saavutati pidevate investeeringutega tehasesse ja seadmetesse ning ka töötajate initsiatiiviga suurendada säästlikku vee tarbimist.

Tänu kasvavale taaskasutusele on 10 aasta jooksul vähendatud jäätmeid 26,9%.
2013 aastal vähendati tekitatud jäätmeid 3,6% ehk 8,399 tonni vähem kui aastal 2012 ehk 8 kg iga Koreas toodetud ühiku kohta. 221 937 tonni jäätmetest mis tootmise tulemusel 2013 aastal tekkis taaskasutati 93,3%. See on saavutatud uue tõhusama jäätmekäitluse süsteemi kasutuselevõtuga, mille eesmärk on välja selgitada paremad võimalused jäätmete taaskasutamiseks. Jäätmed mida ei saa üldse taaskasutada (nö prügilajäätmed) moodustavad vaid 1% kõikidest tootmisjäätmetest. Kia Sohari tehas kus toodetakse 340 000 autot aastas on juba alates 2008 aastast suutnud taaskasutada 100% kõikidest tekitatud jäätmetest.

Kia Motors jätkab tootmisprotsesside uuendamist kõikjal maailmas et vähendada tootmistegevuse mõju keskkonnale. Seda pingutust on tunnustanud eelmisel aastal ka maailma juhtiv brändiuuringuid läbi viiv ja kaardistav ettevõte Interbrand, kes kandis Kia 2013 aastal roheliselt käituvate brändide “Best Global Green Brands” edetabelis 37 kohale.